АГРОКОМЕРС

ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПОРЪЧКИ
телефон  0888 877 416
РЕПИЧКИ - ЛЮБИТЕЛСКИ СЕМЕНА
image
СЕЛЕСТА - F1
2 гр - 0.79 лв
image
ГУАДРИ-2
3 гр - 0.40 лв
5 гр - 0.52 лв
image
ФЛАМБОЯНТ-3
3 гр - 0.47 лв