АГРОКОМЕРС

ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПОРЪЧКИ
телефон  0888 877 416

Назад към пазаруване
Производител - HAZERA
image
ГАЛИЛЕА F1

# ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ХИБРИД ТИП -( РОМА),ВИСОКОДОБИВЕН

# ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗЛИЧНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.

# ПЛОДОВЕ С ОВАЛНА ФОРМА И ТЕГЛО (150-170гр)

# ЗА ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО С РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ

   ВИСОКИТЕ ЛЕТНИ ТЕМПЕРАТУРИ.

# УСТОЙЧИВОСТ: Vd,Fol,ToMV,Pst,Mj,Mi,TSWV,SI

# ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -1200 Р-Я ДКА

image