АГРОКОМЕРС

ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПОРЪЧКИ
телефон  0888 877 416

Назад към пазаруване
Производител - Rijk Zwann
image
MAHITOS RZ F1

# ИНДЕТЕРМИНАНТЕН ЕДРОПЛОДЕН ТИП ( БЕЕФ )

# ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ И ВИСОКО КАЧЕСТВО

   НА ПЛОДОВЕТЕ

# СРЕДНО ТЕГЛО НА ПЛОДА -250-300гр

# МЕЖДУВЪЗЛИЯТА СА СРЕДНО ДЪЛГИ

# УСТОЙЧИВОСТ:ТoMV,F,V,TSWV,Ma,Mi,Mj  

 

image